Pieśń o fladze


Tresc wiersza zostala usunieta w zwiazku z otrzymanym powiadomieniem o nastepujacej tresci...


    Szanowni Panstwo,
Niniejszym zwracamy się o usunięcie z Państwa portalu/strony internetowej wszystkich utworów autorstwa K.I. Gałczyńskiego.
Autorskie prawa maj‘tkowe do tych utworów przysługuj‘ w całoci na mocy umowy licencyjnej z dnia 4 marca 2014 r.
Wydawnictwu Prószyński Media Sp. z o.o. Ani Wydawnictwo ani spadkobiercy K.I. Gałczyńskiego nie wyrazili zgody
na zamieszczenie utworów tego autora w Państwa portalu/Państwa stronie internetowej.
W zwi‘zku z tym rozpowszechnianie przez Państwa wspomnianych utworów jest bezprawne i stanowi naruszenie prawa.
Podstawę ż‘dania usunięcia stanowi art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zgodnie z którym uprawniony, którego autorskie prawa maj‘tkowe zostały naruszone, może ż‘dać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania.
Z poważaniem,
Redakcja Literatury Polskiej
Prószyński Media

Czytany: 22165 razy

=>
Wierszy tego autora: