...niczym embrion


by proste słowo odwrócić
potrzeba dziewięćdziesiąt stopni
by je przestawić trzysta sześćdziesiąt
a żeby wykres zrobić trzeba życie znać
zwłaszcza kiedy w dniach niepłodnych
zachodzi się przedwczesnym rozkwitem...

Czytany: 82 razy

=>
Wierszy tego autora: