Limeryk 8
Jedna Marysia z Lichenia
ciągle przy garach miała marzenia
ale nie trawił tego żołądek męża
teraz w kieszeni nosi węża
niech wróci lepiej do kuchmarzenia.

Czytany: 162 razy

=>
Wierszy tego autora: